Communes : MANA et AWALA-YALIMAPO

Mana : 7900 habitants sur 633260 hectares. Altitude : 3 mètres.
Awala-Yalimapo : 1213 habitants sur 18740 hectares. Altitude : 5 mètres

1 2 10 11 3 4 5 6 7 8 9 12 Yalimapo 17 18 19 20 21 22 23 24 Yalimapo Yalimapo Yalimapo Yalimapo